CV Anne-Lene Nielsen

Fagligt:

Jeg er autoriseret kiropraktor, og derudover har jeg en Master i Positiv Psykologi. Med andre ord har jeg formelle, universitære kompetencer indenfor både krop og psyke.

Kombinationen af netop disse to uddannelser er en vigtig bestanddel af mit sundhedsfaglige fundament. Platformen anvender jeg aktivt til at arbejde med sundhed, trivselsfremme og performance optimering ud fra et helhedsperspektiv. Det gør jeg i klinik regi, i trænings sammenhæng og i min egen kursus- og undervisningsvirksomhed.

Jeg tilgår mit arbejde med seriøsitet og høj faglig standard. Som person er jeg venlig og imødekommende, og jeg møder (næsten) altid mennesker med et glimt i øjet. Jeg betegnes også som værende entusiastisk, humørfyldt, engageret, tillidsvækkende og vedholdende.

En allestedsværende nysgerrighed på ny viden og nye måder at anskue problematikker på er en stor del af mig. Og det drive understøtter samtidig min åbenhed, og har bl.a ført til flere interessante tværfaglige samarbejder.

Privat:

Jeg bor i en mindre landsby tæt på Kolding. Jeg lever et aktivt liv, hvor sundhed 360°, natur, idræt og bevægelse altid har spillet en stor rolle.

Mine sportslige interesser favner bredt, og tæller bl.a. løb, funktionel træning, yoga og langrend. Oftest er det kun tiden, som sætter begrænsningen.

Gode venskaber og meningsfulde relationer, til børn såvel som til voksne individer, er noget af det som jeg værdsætter højt. Det er også værdifuldt for mig at være en aktiv del af en stor familie.

Uddannelser:

Mit universitære, faglige fundament består af en Kandidat i Klinisk Biomekanik og en Master i Positiv Psykologi. Jeg er den eneste i Danmark med denne kompetenceprofil. Som kiropraktor har jeg autorisation med ret til selvstændigt virke i både Danmark og Norge.

2015, Master i Positiv Psykologi – AU, Århus Universitet

2003, Kandidat i Klinisk Biomekanik – SDU, Odense

2001, Bachelor i Klinisk Biomekanik – SDU, Odense

1997, Elite Diplomtræner – Danmarks Trænerskole, Ålborg

Referencer og udtalelser - et udpluk:

Referencer, Danmark:

LEGO System (Billund), Legoland Park (Billund), Yogaskolen Ananda (Silkeborg), Syd- og Sønderjyllands Politi (Kolding), Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende (Odense), UC Syd (Kolding), Sygehus Sønderjylland (Åbenrå), Danmarks Pædagogiske Universitet (Århus), DGI Sønderjylland, Sundhedsklinikken Åbenrå, Gymnastikefterskolen Stevns, samt forskellige private virksomheder og foreninger.

Referencer, Norge:

Espern Aktivitetspark (Hamar), Norges Korforbund (Oslo), Kor Sommerhøjskole (Hedmark), Norsk korforbund. Norske kor: Defrost Youth Choir, Solheimkoret, og et antal dirigenter.

Udtalelse fra en klient i et individuelt forløb:

"Jeg kom til Anne-Lene med smerter i hoved og nakke, og jeg var sikker på, at jeg bare skulle ’knækkes lidt’. Efter få minutter hos Anne-Lene stod det dog klart, at problemerne med fysikken stammede fra noget psykisk. Anne-Lene ser på det hele menneske, og hun er fantastisk dygtig til at finde ind til kernen af problemet. Det gør hun på en sober og yderst behagelig måde. Jeg opsøgte en kiropraktor – og fik så meget mere."

Erfaringer – i min konsulentvirksomhed:

I 2007 etablerede jeg min konsulentvirksomhed www.sundkiropraktor.dk, og igennem denne tilbyder jeg fx undervisning, kurser, faglige oplæg og workshops. Mine kunder tæller bl.a. private og offentlige virksomheder, uddannelsesinstitutioner og private klienter.

2015-nu, Kiropraktisk konsulent og behandler, LEGO Health, Billund

En tværfaglig enhed med i alt 11 behandlere og terapeuter udgør denne sundhedsordning. Jeg indgår som kiropraktor i tværfaglig sparring, supervision og koordination. Ud over patientforløb arbejder jeg med medarbejderudvikling i det tværfaglige team. Det sker i form af undervisningsoplæg og workshops baseret på karakterstyrker (Character Strengths – Values In Action), omdrejningspunkterne er mental robusthed med fokus på både individ og team

2012-nu, Udvikling og formidling af konceptet Intelligent Posture – en intelligent holdning til holdning.

Intelligent Posture handler om sammenhænge imellem krop og top. Konceptet tager gode og brugbare komponenter fra den fysiske træning, og kombinerer dem med gode og brugbare komponenter fra mentaltræningen. Det er det bedste fra to verdener – det er intelligent træning. Læs mere her: www.intelligentposture.dk

2012-nu, Individuelle klientforløb.

Jeg arbejder ud fra et helheldsperspektiv, hvori der er mulighed for at integrere mange-facetterede elementer, både i form af behandlingstiltag, træning, tanker, vaner og mønstre. Den kiropraktiske behandling indgår som en supplerende og ligeværdig komponent.

2008-nu Kiropraktisk konsulent og behandler, Falck Health Care

2013-2016 Kiropraktisk konsulent og behandler, Skanderborg Kommune

En tværfaglig enhed med behandlere og terapeuter udgjorde denne sundhedsordning. Min rolle var tilsvarende den, som jeg nu varetager hos LEGO, så jeg henviser til beskrivelsen ovenfor.

2007-2010 Tværfagligt vidensdelings projekt, Pilsborg & Holm, Roskilde

Erfaringer – undervisning, udvikling og formidling:

2015-nu: Udvikler, underviser og tovholder på faget ’Den Biopsykosociale Model’ anvendt psykologi for kiropraktorer

Læs artiklen (side 31-32), som beskriver mit masterprojekt samt fagets udviklingsproces og indhold.

2012-nu: Udvikling og formidling af konceptet Intelligent Posture – en intelligent holdning til holdning

Intelligent Posture handler om sammenhænge imellem krop og top. Konceptet tager gode og brugbare komponenter fra den fysiske træning, og kombinerer dem med gode og brugbare komponenter fra mentaltræningen. Det er det bedste fra to verdener – det er intelligent træning. Læs mere om Intelligent Posture her

2016: ’Positiv psykologi – fra kronisk smertepatient til topatlet’

Et fagligt oplæg i samarbejde med fridykkeren Stig Pryds. Oplægget fandt sted på Dansk Kiropraktor Forenings fagkongres. Se artiklen (side 16), som indeholder et resumé.

2012-2014: Ekstern lektor, Institut for Idræt og Biomekanik – SDU, Odense

Kiropraktiske teknikfag, teoretisk og praktisk

2012-2013 Udvikling og afholdelse af konceptet ’Et powerpust til stemmen din – kropp og stemme som formidlingsværktøy’. Læs artiklen (side 11), der beskriver projektet.

2007-2010 Ekstern lektor, Institut for Idræt og Biomekanik – SDU, Odense

Kiropraktiske teknikfag, teoretisk og praktisk

Erfaringer – samarbejder, ansættelser og turnus:

2012-nu: FLiCFLAC Kiropraktorerne, Kolding

2010-2011: TNT Kiropraktik & Rehabilitering, Hamar, Norge

2009-2010: Kiropraktorerne Hansen & Hansen, Haderslev

2004-2008: Kiropraktisk Klinik, Vejen

2003-2005: Kiropraktisk Klinik, Fredericia

2003-2004: Kiropraktisk Klinik, Horsens

Kurser og Efteruddannelse:

Jeg deltager løbende i relevant efter- og videreuddannelse i form af kurser, workshops, fagkongresser, foredrag, oplæg m.v. – i både indland og udland.
Litteratur, e-learning og webinarer er også bidragende kilder til min sundhedsfaglige udvikling.

Følgende liste – som ikke er udtømmende – er emneopdelt i hhv.:

  • Psykologi og helhed
  • Proces, facilitering og ledelse
  • Bevægelse, sport og idræt

Psykologi og helhed:

2019: Reconciling biomechanics and pain science, Greg Lehman, UCN Ålborg

2019: Kropssprog, betydning og finesser, Alexandra Trzebuchowska og Dorthe Tønninge

2018: Treating people with pain, Tamar Pincus

2017: Positiv psykologi og stress, 3 dage, Center for Positiv Psykologi, København

2017: Kroppens sprog i professionel praksis, Helle Winther

2015: Z-Health essentials, 3 dage, Dr. Eric Cobb, København

2014-2019: Z-Health, 1-dages kurser med forskelligt fokus og indhold

2007-2010: CHEK Practitioner, CHEK Institute (Corrective Holistic Exercise Kinesiology), San Diego, USA

2008: Idrætspsykologi, Nordisk Institut for Kiropraktik & Klinisk Biomekanik (NIKKB), Odense

Proces, facilitering og ledelse:

2019: Certificering i brug af styrkeprofil og styrkekort, GNIST, Århus

2019: Ledelsespsykologi, forelæsningsrække via Folkeuniversitet

Bevægelse, sport og idræt:

2015-2016: Yoga årskursus, Yogaskolen Ananda, Silkeborg

2011-2015: Dynamic Neuromuscular Stabilisation (DNS), Grindsted

2011-2015: Respiration, Posture and Movement, Jiri Cumperlik, Grindsted

2008-2012: Dynamic Neuromuscular Stabilisation (DNS), University of Prague, Tjekkiet

2010: Muscle Activation Technique (MAT), Robert Lardner

2010: Scandinavian School of Yoga and Meditation (14 dage), Håå, Sverige

2009: Primal Reflex Release Tecniques (PRRT), John Iams

2009: Idrætsskader, Nordisk Institut for Kiropraktik & Klinisk Biomekanik (NIKKB), Odense

2007-2010: Holistic Lifestyle Coach, CHEK Institute (Corrective Holistic Exercise Kinesiology) , San Diego, USA

Faglige kongresser:

2019: Dansk Kiropraktor Forenings fagdag, Middelfart

2018: Dansk Kiropraktor Forenings Fagkonkres, Odense

2018: ECPP8 European Conference on Positive Psychology, Budapest, Ungarn

2017: Dansk Kiropraktor Forenings fagdage & årsmøde Middelfart

2017: Mental Health Conference (Mindfulness, Compassion, Performance), Århus

2017: Inspire Convention – Changing public health, Nyborg

2016: Dansk Kiropraktor Forenings Fagkongres, Århus

2016: Inspire Convention – changing public health, Nyborg

2014: Dansk Kiropraktor Forenings Fagkongres, København

2014: ECPP7 European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Holland