Handelsbetingelser

Praktiske oplysninger vedr. interne workshops, oplæg og kurser i virksomheder, foreninger og organisationer

I aftalen indgår

Når I bestiller tilpassede workshops, oplæg og kurser hos Intelligent Posture er den forudgående dialog for at sikre at indholdet bliver optimeret, målrettet og vedkommende i netop jeres kontekst naturligvis inkluderet.

En aftale bekræftes med ordrebekræftigelse.

Annullering af indgået aftale

Når en ordrebekræftigelse er modtaget anses aftalen for indgået.

Annulleres aftalen mindre end tre uger før den aftale dato opkræves i udgangspunktet fuld betaling.

Såfremt Intelligent Posture af uopsættelige årsager ser sig nødsaget til at aflyse et planlagt arrangement, vil vi i fællesskab finde en ny egnet dato for arrangementet.

Priser

Priser på workshops, oplæg og kurser er angivet eksklusiv moms.

Betaling skal foreligge netto 3 dage efter arrangementets afholdelse.

Transport

15 kr pr. kørt km + bro og afgifter, + moms.

Materialer

Take-home poser er ikke inkluderet i produktprisen, og er afhængig af deltagerantallet.

Pris pr. pose er 25 kr pr. deltager.

Øvrige kursusmaterialer der indgår som en del af den praktiske afvikling stilles til rådighed af Intelligent Posture.

Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen med mindre andet er aftalt.

Den praktiske afvikling

Når jeg kommer til jer som virksomhed, skole eller institution sørger I for passende lokale i fht. deltagerantal og av-udstyr.

Forplejning i forbindelse med workshops, oplæg og kurser er fra Intelligent Postures side ikke inkluderet.


Praktiske oplysninger vedr. åbne workshops, oplæg og kurser

Tilmelding til workshops, oplæg og kurser.

Tilmelding sker skriftligt via mail eller via Intelligent Postures hjemmeside. Du har plads når Intelligent Posture har modtaget din tilmelding samt din betaling, og du som følge heraf har modtaget en bekræftigelse.

Betaling sker via elektronisk betaling eller ved bankoverførsel.

Framelding af workshop, oplæg eller kursus.

Bliver du forhindret eller fortryder du din tilmelding til en workshop, oplæg eller kursus, kan du afmelde dig og få pengene tilbage fratrukket et ekspeditionsgebyr på 150 kr.

Du skal melde fra senest 14 dage før workshoppen, oplægget eller kurset starter. Ved senere afmelding – uanset grunden – refunderes deltagergebyret ikke. Enkeltgange ved kursus og/eller træning refunderes ikke.

Forbehold

Intelligent Posture forbeholder sig ret til ændring af lokation, dato og tidspunkt. Sådanne ændringer giver ikke ret til refusion af deltagergebyret.

Såfremt Intelligent Posture af uopsættelige årsager ser sig nødsaget til at aflyse et planlagt arrangement, refunderes det fulde deltagergebyr.

Materialer, noter og slides.

Til oplæg, workshops, kurser og forløb hvor materialer er inkluderet, og således må tages med hjem, fremgår dette af kursusbeskrivelsen.

Slides og undervisningsnoter er ikke inkluderet i prisen med mindre andet er angivet.

Praktiske oplysninger vedr. 1:1

Betaling

Betaling sker ved bankoverførsel. Efter endt session fremsender jeg dig en faktura, som skal betales indenfor 3 dage.

Transport

Jeg kommer gerne til dig. 15 kr pr. kørt km + bro, færge og afgifter, + moms.

Afbud

Vi kan alle blive forhindret. Udeblivelse eller afbud mindre end 24 timer forud for indgået aftale koster 450 kr.

Sundhedsforsikringer

Det er værd at undersøge hvorvidt din sundhedsforsikring samarbejder med Intelligent Posture.

Du afregner direkte med Intelligent Posture, og forestår selv refunderingen hos dit forsikringsselskab.

Afregning med Sygesikringen Danmark

Intelligent Posture har ikke overenskomst med den Offentlige Sygesikring, men er du medlem af Sygesikringen Danmark, kan du være berettiget til tilskud i gruppe 1, 2 og 5.

Intelligent Posture indberetter automatisk til Sygesikringen Danmark. Husk at oplyse at du er medlem.


Intelligent Posture forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre nærværende handelsbetingelser samt priser.