IP til private

Hvorfor Intelligent Posture er gavnlig for dig

ip-lys-roed

Intelligent Posture er til dig der ønsker viden og anvendelig praksis i øjenhøjde, der giver dig mulighed for at passe på dig selv når fysisk og mental sundhed skal have sammenhæng.

Intelligent Posture kobler vidensformidling og praktiske øvelser, med et glimt i øjet, og giver dig mulighed for at tage hånd om egen trivsel fysisk og mentalt.

Posture betyder holdning og handler om meget mere end at rette sig op.

Intelligent Posture handler om sammenhænge mellem krop og top. Bevidsthed om disse sammenhænge, og hvordan vi kan benytte og anvende dem, øger vores mulighed for at passe på os selv.

Intelligent Posture indeholder specifikt udvalgte øvelser, fra både den fysiske og den mentale værktøjskasse.
Ved at integrere systemerne bevidst og intelligent, træner du både kroppen og toppen til at godtage og lave blivende forandringer.

I Intelligent Posture mærker du selv de fine måder hvorpå kroppen påvirker toppen og vice versa. Derved får du mulighed for at integrere denne opmærksomhed ind i rammerne af din hverdag.

Intelligent Posture udbydes som oplæg/foredrag og workshops. Det kan foregå enten hvor I kommer til mig, eller jeg kommer til Jer.

Nedenfor kan du læse om hvilke tilbud der passer bedst til dig

Dette IP oplæg/foredrag henvender sig til større grupper fra 25-100 personer.

Der er fokus på vidensformidling af værdifulde indsigter om sammenhængene imellem krop og top, samt en præsentation af og introduktion til en række tilgængelige og anvendelige ’værktøjer’, som deltagerne kan få glæde af med det samme.

Indholdet er fagligt og sagligt velfunderet, og undervejs er der garanti for smil og “aha” oplevelser. Pga. gruppens størrelse indeholder dette oplæg/foredrag kun en mindre grad af praktisk involvering.

Oplægget/foredraget er inspirerende og værdiskabende, og kan med fordel bookes af uddannelsesinstitutioner, foreninger m.fl.

Jeg prioriterer den forudgående dialog højt for at sikre at indholdet bliver optimeret, målrettet og vedkommende i den givne kontekst.

Se priser

ip-lys-roed
ip-lys-roed

Denne IP workshop henvender sig til mindre grupper på op til 25 personer.

Workshoppen indeholder vidensformidling af værdifulde indsigter om sammenhængene imellem krop og top. Der indgår en hel del praktisk involvering, hvor deltagerne på egen krop og i eget sind kommer til at mærke værdien af en række tilgængelige og anvendelige ’værktøjer’.

Indholdet er fagligt og sagligt velfunderet, og undervejs er der garanti for smil og “aha” oplevelser. Workshoppen er inspirerende og værdiskabende, og kan med fordel bookes af skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger m.fl.

Jeg prioriterer den forudgående dialog højt for at sikre at indholdet bliver optimeret, målrettet og vedkommende i den givne kontekst.

Intelligent Posture workshop er en selvstændig oplevelse, men går gerne forud, som en god smagsprøve, på Intelligent Posture som kursus- og træningsforløb, eller IP 1:1.

Se priser

Denne IP workshop henvender sig til mindre grupper på op til 25 personer. Workshoppen indeholder vidensformidling af værdifulde indsigter om sammenhængene imellem krop og top.

Der indgår en hel del praktisk involvering, hvor deltagerne på egen krop og i eget sind kommer til at mærke værdien af en række tilgængelige og anvendelige ’værktøjer’.

Indholdet er fagligt og sagligt velfunderet, og undervejs er der garanti for smil og “aha” oplevelser. Workshoppens varighed tillader bedre betingelser for individuel fokus, hvor vi kan komme ned i dybden med individuelle behov og problemstillinger.

Workshoppen er inspirerende og værdiskabende, og kan med fordel bookes af skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger m.fl.

Jeg prioriterer den forudgående dialog højt for at sikre at indholdet bliver optimeret, målrettet og vedkommende i den givne kontekst.

Se priser

ip-lys-roed
ip-lys-roed

Dette IP forløb er for dig som ønsker at tage vare på dig selv, og i en travl hverdag er på udkig efter et målrettet og effektivt træningstilbud. Måske har du en skavank, eller også ønsker du at forebygge skavanker eller skader.

Forløbet indeholder ½ times individuel opstartssamtale og kortlægning af dine behov og træningsmæssige fokuspunkter, efterfulgt af 4 mødegange á 60 min.

Kurset indeholder en grundig teoretisk og praktisk gennemgang af indsigterne, principperne og virkemidlerne i Intelligent Posture.

Vi arbejder med vejrtrækning, kroppens holdning, nervesystemet og tankernes indflydelse.

Du mærker selv de fine måder hvorpå kroppen og toppen påvirker hinanden, og hvordan denne opmærksomhed med stor fordel kan integreres i alle hverdagens rammer.

IP er både et fantastisk supplement til anden træning og er ligeledes en god investering i din sundhed og trivsel.

Se priser

Dette IP træningsforløb er for dig som ønsker at tage vare på dig selv, og i en travl hverdag er på udkig efter et målrettet og effektivt træningstilbud. Måske har du en skavank, ellers også ønsker du at forebygge skavanker eller skader.

Forløbet indeholder ½ times individuel opstartssamtale og kortlægning af dine behov og træningsmæssige fokuspunkter, efterfulgt af  10 mødegange á 60 min.

Træningen indeholder en grundig teoretisk og praktisk gennemgang af indsigterne, principperne og virkemidlerne i Intelligent Posture. Vi arbejder med vejrtrækning, kroppens holdning, nervesystemet og tankernes indflydelse.

Mange finder det vanskeligt, og til tider frustrerende på egen hånd, at vide hvad de effektivt og virkningsfuldt kan gøre. Endvidere kan det være vanskeligt over tid at holde motivationen, og fortsætte med at lave øvelser.

På Intelligent Posture, som træningsforløb, får du fordelene ved at træne sammen med andre, samtidig med at du har fokus på at træne og øve det der skal til for at gøre en forskel i netop din situation.

Du mærker selv de fine måder hvorpå kroppen og toppen påvirker hinanden, og hvordan denne opmærksomhed med stor fordel kan integreres i alle hverdagens rammer.
Forløbets varighed sikrer en bedre og mere vedholdende forankring af det tillærte.

IP er både et fantastisk supplement til anden træning og det er ligeledes en god investering i din sundhed og trivsel. Jeg kalder det individuel træning på hold.

Se priser

ip-lys-roed
ip-lys-roed

Et individuelt IP-forløb er for dig som ønsker at få belyst og hjælp til én eller flere problemstillinger ud fra et helhedsperspektiv.

Der er måske tale en fysisk kompleksitet, som allerede har ført dig rundt i sundhedssystemet – og nu har du brug for en ny tilgang til og nye øjne på det som du kommer med.

Du vil blive mødt lige der hvor du er, og udgangspunktet er din situation samt dine ressourcer og rammer.

Når vi taler om smerter, trivsel og funktion kan fysisk sundhed og psykisk sundhed ikke stå som to separate og adskilte begreber, de fordrer betragtninger i indbyrdes sammenhæng.

IP handler netop om disse sammenhænge, om at skabe forbindelse imellem krop og top. Du kan derfor forvente, at et evt. nyt behandlingsforløb ikke kommer til at have fokus på det fysiske aspekt alene, men altid vil inddrage komponenter fra både den fysiske og den mentale “værktøjskasse”.

En tidligere klient har brugt betegnelsen ’Som at være til psykolog med hele sin krop’, og det er på sin vis meget rammende.

Det er helt naturligt at opleve tanker, bekymringer og mentale udfordringer i forbindelse med opståede smerter, og i særdeleshed ved længerevarende smerter eller gener.

I arbejdet med dette vigtige område kan jeg hjælpe dig, og du kan forvente at få en motiverende tovholder, der venligt skubber på i din egen proces.

En omhyggelig udredning er grundlæggende. Derfor kommunikerer jeg gerne tværfagligt og inddrager andre professioner og faggrupper når det er relevant.

For det er essentielt for mig at hjælpe dig på bedst mulig vis – og jeg deler gerne kontakter fra mit faglige netværk.

Jeg ønsker at fungere som en positiv katalysator på din sundhedstilstand via min store faglige ’værktøjskasse’ og erfaringer.

Jeg ser dette individuelle forløb som et samarbejde, og kriteriet for at lykkes er en grundig forventningsafstemning og commitment.

Se priser

Lad os snakke sammen

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.