Om Anne-Lene Nielsen

Intelligent Posture har jeg udviklet for at hjælpe og løfte mennesket og dig som individ, sådan at du kan være mere for dig selv og derigennem også for andre – det være sig i familien, på arbejdspladsen og i øvrige kontekstuelle relationer.

Jeg brænder for sammenhænge mellem krop og top, og det er min passion at facilitere individets trivselsfremmende rejse, baseret på en bedre forståelse og fornemmelse af sammenhængene i mellem kroppen og toppen.

Det er i mødet imellem det fysiske og det mentale at forandringer sker, og ligeså der indsigter giver os oplevelsen af “aha”, som når noget falder på plads.

I den verden vi alle kender i dag skal der præsteres og leveres. Tempoet kan være højt, både på arbejdspladsen og i fritiden.

Det er tydeligt for mig, at vi som mennesker – måske mere end nogensinde før – har brug for tilgængelige værktøjer til at fastholde, styrke og udvide vores repertoire af robusthed.

Anne-Lene-Nielsen-front

Og netop den form for bevidsthed og træning tilbyder jeg igennem Intelligent Posture.

Jeg ønsker at fungere som en positiv katalysator på individets egen sundhedsfremmende indsats. Jeg er optaget af, at de mennesker jeg arbejder med ikke blot hjælpes fra “minus til nul”, men at processen fortsætter fra “nul til plus”, og et vedholdende faciliterende fokus er rettet på det som fungerer.

At have fokus på det som fungerer, får ikke det som ikke fungerer til at forsvinde, men det giver os mulighed for at skabe et reservoir af overskud, og giver mulighed for lettere at kunne håndtere udfordringer. Potentialet i dette felt er stort og vigtigt.

Positiv psykologi er det videnskabelige studie af, hvad der gør individer og fællesskaber i stand til at trives. Trivsel betyder, at man har det godt og fungerer godt.

Det er naturligt for mig at lade positive psykologi være en af de vigtige byggesten i Intelligent Posture, og i min faglige tilgang generelt. Det handler om mere end blot at hjælpe fra syg til rask. Det handler om at kunne forstærke og optimere sundhed, livskvalitet og velvære.

Jeg er autoriseret kiropraktor, og derudover har jeg en Master i Positiv Psykologi. Med andre ord har jeg formelle, universitære kompetencer indenfor både krop og psyke.

Min sundhedsfaglige platform anvender jeg til at arbejde med sundhed ud fra et helhedsperspektiv. Det gør jeg i klinik regi, i træningssammenhæng og i egen konsulent-, kursus- og undervisningsvirksomhed.

Derudover har jeg udviklet og er tovholder og underviser i faget Den Biopsykosociale Model - fra model til tilgang (anvendt psykologi for kiropraktorer) på kiropraktoruddannelsen SDU, Odense.
Du kan læse om faget i denne artikel.

En allestedsværende nysgerrighed på ny viden og nye måder at anskue problematikker på, er en stor del af mit DNA. Og jeg deltager løbende i relevant efter- og videreuddannelser indenfor områder så som psykologi/helhed, ledelse/proces og bevægelse/idræt.
Jeg besidder desuden en åbenhed, som har ført til flere interessante tværfaglige samarbejder.

Du kan læse mit fulde CV her.