Om Intelligent Posture

Med Intelligent Posture får du en bedre forståelse imellem krop og top – det være sig i måden du bevæger dig på, din fremtoning og dit kropssprog, dine tanker og dine mentale ressourcer, og i høj grad hvordan du tænker om holdning. 

Det er velkendt for de fleste, at vi kan træne kroppen gennem konditionstræning, styrketræning og strækøvelser. Akkurat på samme vis kan vi træne vores mentale egenskaber og vores psykologiske ressourcer til at blive stærkere, mere udholdende, og mere fleksible.

Hvad man almindeligvis ikke tænker på er, at kroppen er et system af systemer. Med et kendskab til hvordan vores fysiske krop påvirker os mentalt og psykisk – og vice versa – kan vi bevidst arbejde, træne og benytte de fine sammenhænge der er. Og opnå mærkbare gavnlige resultater fysisk såvel som mentalt og psykisk.

Intelligent Posture tager gode og brugbare komponenter fra bevægelse og fysisk træning, og kombinerer dem med tilsvarende gode og brugbare komponenter fra mentaltræningen. Det er det bedste fra to verdener – det er intelligent træning! 

Intelligent Posture indeholder specifikt udvalgte øvelser, der træner både kroppen og nervesystemet til at lave og godtage blivende forandringer.

Med Intelligent Posture tages der afsæt i et positivt psykologisk perspektiv. Og kort fortalt handler positiv psykologi om at fokusere på dét som fungerer hos den enkelte, og lade dét forstærke og optimere sundhed, trivsel og mestring. Både når det gælder den fysiske og den mentale trivsel.

Intelligent Posture er således betegnelsen for syntesen af en række delelementer, og indeholder vigtige komponenter omkring, kroppens holdning, vejrtrækning, medfødte reflekser der hjælper os, hjernen og nervesystemet rolle og indflydelse og hvordan vi kan påvirke disse. 

Intelligent Posture handler også om musklernes funktion og koordination. Det handler om smerteopfattelse – forståelse og -håndtering, og rigtig meget om hvad vi selv kan gøre. Alt sammen integreret og formidlet på forståelig vis. 

Intelligent Posture har fokus på indsigt i og bevidstgørelse om kroppens og toppens spændende samspil, og om, hvordan vi kan drage nytte af disse samspil i rigtig mange sammenhænge.

Ingen forandring sker, uden at vi har erfaret den på egen krop. Med Intelligent Posture vil du altid selv mærke de fine måder, hvorpå din krop og top påvirker hinanden. 

For det er kun når vi med os selv oplever og mærker effekterne af disse sammenhænge at noget ændres. En øget opmærksomhed vil gennem aktivitet facilitere en blivende forandring, så nyt integreres i din hverdag.